Záchytné ploty

Pro zadržení skalních úlomků do max. vel. 30 cm, pohybujících se rychlostí do 25 m/s jsou instalovány ochranné ploty.

Výška plotu se zpravidla pohybuje od 1,5 m do 2,0 m a jeho trasa je navrhována dle geomorfologie očištěného svahu. Ochranný plot je tvořený samozavrtávacími injekčními kotevními tyčemi ve vzdálenostech cca 3,0 m, plnících funkci sloupků a upevňovacích kotev. Systém je doplněn napínacími lany a vysokopevnostní ocelovou sítí TECCO® a při odborné instalaci mají energetickou kapacitu převyšující 60 kJ. Všechny prvky jsou opatřeny antikorozní úpravou.

ploty