RXE pro 500 – 10000 kJ

Ochranné bariéry proti padání skal jsou modulární systémy složené ze záchytné konstrukce (síť), ocelových sloupků, spojovacích komponentů, základových desek a z pohlcovačů kinetické energie padajících skalních bloků.

Bariérové systémy jsou schopné absorbovat energii nárazu od 500 – 10000 kJ. 

Centrálními prvky systému je kruhová síť ROCCO® a průběžná lana RUNTOP®. V případě nárazu do sítě je energie nejdříve absorbována díky plastické deformaci kruhových prstenců. Průběžná lana RUNTOP, která jsou vedená před sloupkem, umožňují roznesení energie do sousedních polí bariéry (záclonový efekt). Tím jsou pak méně zatěžovány kotvy a jednotlivé prvky systému.

RXI ochranné bariéry1. Sloupek
2. Průběžné lano RUNTOP (červená)
3. Nosné lano (žlutá)
4. Základní deska
5. Kruhová síť ROCCO

Kruhová síť ROCCO® 

Kruhová síť ROCCO® je hlavní součástí systému a je vytvořena z vysokopevnostního drátu o pevnosti 1770 N/mm2. Průměr drátu je 3 mm. Díky svému tvaru může síť odbourat energii plastickým přetvořením. ROCCO® síť se jednoduše přizpůsobí terénu a je také odolná vícečetnému dopadu.