Systémy Geobrugg

Společnost GEOBRUGG AG® je členem skupiny Brugg a již více než 70 let vyvíjí a vyrábí technologicky vyspělé ochranné systémy z vysokopevnostního ocelového drátu.

Ten je charakterizován vysokou pevností ve střihu, schopností absorbovat velké energie a dlouhou životností s minimální údržbou. Tyto systémy zmírňují přírodní nebezpečí, zvyšují globální stabilitu svahů, zastavují skalní řícení, suťové proudy, sesuvy půdy a sněhové laviny.

Naše společnost Vám kromě široké nabídky samotných ochranných systémů GEOBRUGG AG® nabízí technickou podporu již v průběhu přípravy projektu a následně také při samotné realizaci.

Bariéry proti skalnímu řícení

Dynamické bariéry skupin GBE a RXE jsou schopné zachytit cokoliv, co může lehce prorazit střechu auta, až poškodit stavby či infrastrukturu.

Stabilizace svahů

Systémy z vysokopevnostní oceli nejen zvyšují globální stabilitu svahů, ale i aktivně vyvíjejí sílu, bránící dalšímu rozvolňování.

Protierozní rohož TECMAT®

Třídimenzionální georohož TECMAT® je vyrobena z ekologického materiálu, brání erozi a umožňuje snadné zatravnění.

Suťové splazy

Flexibilní bariéry tříd VX a UX se umísťují do koryt a úžlabí, a zadržují strže a proudící suť

Lavinové zábrany

Společnost GEOBRUGG AG® je dlouhodobě světovou špičkou v prevenci, zadržování a monitoringu sněhových lavin.

Motorsport

Nabízíme první, světový, homologovaný ochranný ocelový plot k ochraně diváků na závodních okruzích.