Systém SPIDER®

Systém SPIDER® se skládá ze sítě ze spirálových lan vyrobené z pleteného ocelového drátu s vysokou pevností v tahu, nejméně 1770 N/mm2. Lze jej dimenzovat pro vybrané oblasti hrozící pádem skalního bloku, použít jej jako aktivní i jako pasivní ochranu. Standardní role mají rozměry 3,5 x 20 m. Dílčí pásy sítě se spojují třmeny.

Sítě ze spirálových lan SPIDER® se ke skalnímu povrchu upevňují pomocí skalních hřebů s roznášecími deskami. Síť SPIDER® lze použít k plošnému zajištění svahů, ale také k lokálnímu kotvení velkých nestabilních bloků. Lokální kotvení bloků lze dimenzovat pomocí software SPIDER®, který je k dispozici zdarma online na stránkách výrobce. Na vyžádání Vám výpočet rádi sami zpracujeme.

Sítě ze spirálových lan SPIDER® jsou chráněny Zn/Al vrstvou GEOBRUGG SUPERCOATING®. Životnost takto ošetřených sítí je oproti běžně pozinkovaným sítím až třikrát vyšší.

Oblasti použití

  • Skály, u kterých hrozí odlomení nebo sesuv ze svahu.
  • Zpevnění skalních výčnělků a převisů.
  • Zpevnění nestabilních skalních útvarů.
  • Zpevnění nedostatečně dimenzovaných ochranných systémů. Síť ze spirálových lan se pro tento účel jednoduše instaluje přes existující pletivo.
  • Objekty, kde dochází k sesuvům vlivem pokročilého zvětrávání, které překročilo absorpční schopnost existujících protisesuvných zábran

Technická data: odkaz na pdf