Rekonstrukce historických památek

2019 - Rekonstrukce Negrelliho viaduktu, restaurování kleneb

2019 - Rekonstrukce Pražského Semmeringu, restaurování kamenných prvků

2017 - Rekonstrukce Národního muzea, fasáda průčelí včetně kamenných prvků

2017 - Kostel sv. Jana Křtitele v Životicích u Nového Jičína - restaurování kamenných prvků a obnova fasády

2017 - Kaple sv. Kříže na Kalvarii v Rokycanech - oprava střechy, obnova kamenné podlahy a omítek

2016 - Olšanské hřbitovy, štukatérské a kamenné práce