Systém SPIDER®

Systém SPIDER® se skládá ze sítě ze spirálových lan vyrobené z pleteného 4 mm ocelového drátu s vysokou pevností v tahu, nejméně 1770 N/mm2. Lze jej dimenzovat pro vybrané oblasti hrozící pádem skalního bloku, použít jej jako aktivní i jako pasivní ochranu. Standardní role mají rozměry 20 x 3,5 m. Dílčí pásy sítě se spojují třmeny.

Sítě ze spirálových lan SPIDER® se ke skalnímu povrchu upevňují pomocí skalních hřebů s roznášecími deskami nebo v případě nutnosti ke skalním kotvám. Pro aktivní ochranu velkých oblastí skalních útvarů je síť ze spirálových lan SPIDER® ukotvena nejen k okrajovým lanům (1), ale také po celé ploše (2) pomocí sítě hřebů. V místech, kde jsou ohroženy pouze menší, lokální partie, postačí pouze zajistit tato místa sítí ze spirálových lan SPIDER®, která představuje pasivní ochranné opatření, a síť ukotvit po celém obvodu k okrajovým lanům. Provizorní hřeby nejsou ve většině případů zapotřebí.

Sítě ze spirálových lan SPIDER® jsou chráněny aluminio-zinkovou vrstvou GEOBRUGG SUPERCOATING®. Životnost takto ošetřených sítí je oproti běžně pozinkovaným sítím třikrát

Oblasti použití
 

  • Skály, u kterých hrozí odlomení nebo sesuv ze svahu.
  • Zpevnění skalních výčnělků a převisů.
  • Zpevnění nestabilních skalních útvarů.
  • Zpevnění nedostatečně dimenzovaných ochranných systémů. Síť ze spirálových lan se pro tento účel jednoduše instaluje přes existující pletivo.
  • Objekty, kde dochází k sesuvům vlivem pokročilého zvětrávání, které překročilo absorpční schopnost existujících protisesuvných zábran

Technické parametry

Pevnost v tahu 220 kN/m
Počet ok v příčném směru 2 ks/m
Počet ok v podélném směru 3.4 ks/m
Průměr drátu 4.0 mm
Kvalita oceli vysokopevnostní uhlíková ocel
Pevnost v tahu - ocelový drát >- 1770 N/mm2
Tvar oka sítě kosodélník
Rozměry oka 292 x 500 mm (+- 5%)
Průměr oka sítě 230 mm (+- 5%)
Antikorozní ochrana GEOBRUGG SUPERCOATING®
Složení antikorozní ochrany 95% Zn, 5% Al
Vrstva ochrany 150 g/m2