TXI/AXI pro 100 – 500 kJ

Záchytné ploty proti pádu kamení TXI pro 100 kJ jsou schopné zachytit cokoliv co může lehce prorazit střechu auta.

Testy prokázaly, že bariéry byly při maximálním zatížení pouze minimálně prohnuté a zachovaly si zůstatkovou výšku v dopadovém poli 85%. Díky logicky navrhnuté celkové konstrukci s lehkými komponenty a snadné instalaci jednotlivých komponentů, mohou být TXI bariéry proti pádu kamení instalovány s minimálním úsilím a náklady.

Tyto bariéry nemají záchytná lana. Jako centrální prvek je použita TECCO® síť G80/4, vysokopevnostní síť z ocelového drátu tloušťky 4mm.

AXI pro 250 kJ a 500 kJ – ocelové sloupky nahradily záchytná lana.

AXI bariéry byly vyvinuty v důsledku ochrany konstrukcí sousedících (zajišťujících servis a údržbu) s komunikacemi: mají ocelové sloupky, díky nimž nejsou záchytná lana zapotřebí. Tuhé AXI systémy jsou také vhodné pro opěrné zdi, existující betonové konstrukce nebo kompaktní kamenná čela, ke kterým mohou být jednoduše namontovány a ukotveny.

Oba dva typy bariér odpovídají podmínkám směrnic Swiss Federal Office for the Environment BAFU.

Z důvodu velmi malého průhybu sítě při dopadu skalního bloku do sítě je možné instalovat je blízko objektu, který chráníme.

Technické parametry zábran TXI/AXI pro 100 – 500 kJ
 

Typ TXI-010 AXI-025 AXI-050
Energická třída 1 (100 kJ) 2 (250 kJ) 3 (500 kJ)
Typ sítě TECCO® G80/4 ROCCO® 7/3/350 nebo 7/3/300 ROCCO® 7/3/350 nebo 7/3/300
Drát Ø 4 mm 3 mm 3 mm
Oko sítě Ø 80 mm 300/350 mm 300/350 mm
Typ sloupku min. HEB 140 HEB 160 S355 HEB 200 S355
Typ sloupku max. HEB 160 HEB 180 S355 HEB 220 S355
Vzdálenost sloupků 6-12 m 6-12 m 6-12 m
Lano Ø min. 12 mm 12 mm 14 mm
Lano Ø max. 14 mm 18 mm 20 mm
Na 60 metrů bariéry:      
Počet brzdných kruhů na nosném laně  4  8  8
Výška bariéry min.  2m  2m  3m
Výška bariéry max.  3 m  3 m 4,5 m
Max. průvěs  2.15 m  4.05 m  5.07 m
Min. zůstatková výška v dopadovém poli  85%  68%  61%
Min. zůstatková výška v sousedním poli  100%  100%  100%
Max. zatížení kotvy boční  120 kN  140 kN  170 kN